Biblioteczka Enigmy

Biblioteczka Enigmy Tom 3

Zdzisław J. Kapera, Pyry 1939

Spotkanie kryptologów alianckich, które skróciło II wojnę światową [The Pyry Meeting of the Allied Cryptographers] (w przygotowaniu).