Biblioteka Zwojów

Biblioteka Zwojów - tom 1

(Ks.) Stanisław MĘDALA

"WPROWADZENIE DO LITERATURY MIĘDZYTESTAMENTALNEJ"

Wydanie: Kraków 1994, ss. 392; ISBN: 83-86110-00-7

Pierwszy polski zarys literatury Żydów z Palestyny i diaspory. Książka omawia utwory zachowane w językach greckim, hebrajskim i aramejskim z okresu hellenistycznego i rzymskiego. Składa się z czterech części: