Biblioteka Zwojów

Biblioteka Zwojów - tom 3

Józef MÉLEZE-MODRZEJEWSKI

"ŻYDZI NAD NILEM. OD RAMZESA II DO HADRIANA"

wydanie: Kraków 2000, ss. 352, 32 tablice; ISBN: 83-86110-39-2
przekład Joanna Olkiewicz

Józef Méleze - Modrzejewski przedstawia pasjonujące dzieje Żydów nad brzegami Nilu. Zaczyna od historii Mojżesza, który wyprowadził swój naród z Egiptu prawdopodobnie ok. r. 1270 p.n.e., w okresie panowania faraona Ramzesa ll, a kończy opisem antyrzymskiego powstania z lat 115-117 n.e.

W książce tej:

W każdym rozdziale książki autor oddaje głos źródłom. Cytuje papirusy greckie i aramejskie, wersety Biblii, inskrypcje i teksty autorów starożytnych zaopatrując je własnym komentarzem. Całość urozmaicają liczne ilustracje, tabele chronologiczne i mapy. Józef Méleze - Modrzejewski, wychowanek i były adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, jest znany polskim czytelnikom z monografii Aleksandra Macedońskiego wydanej w r. 1958 (przedruk 1961). Od ponad czterdziestu lat przebywa we Francji. Jest profesorem emerytowanym historii starożytnej na Sorbonie oraz profesorem papirologii i praw antycznych w École Pratique des Hautes Études.