Biblioteka Zwojów

Biblioteka Zwojów - tom 5

Piotr MUCHOWSKI

"RĘKOPISY ZNAD MORZA MARTWEGO, QUMRAN, WADI MURABBA'AT, MASADA"

Wydanie 2 [poprawione i zasadniczo uzupełnione, według aktualnego stanu publikacji]: Kraków 2000, ss. 510(+2), XVI tabl. kolorowych, 2 mapy, plan; ISBN: 83-86110-40-6

Jeden z najkompletniejszych w świecie przekładów tekstów pozabiblijnych, hebrajskich i aramejskich z Pustyni Judzkiej

Z opisu książki:
"Drugie wydanie przekładu niebiblijnych rękopisów znad Morza Martwego (1 wyd. w 1996) Piotra Muchowskiego, hebraisty z Katedry Orientalistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawiera tłumaczenie 320 najlepiej zachowanych rękopisów hebrajskich i aramejskich z biblioteki qumrańskiej (z uwzględnieniem fragmentów z genizy kairskiej), 6 tekstów z Nachal Ce'elim .., 2 rękopisów z Masady, 21 tekstów z Murabba'at i Nachal Chewer... Należy się wdzięczność tłumaczowi za włożony trud, a wydawnictwu za udostępnienie czytelnikowi owocu tego wysiłku, gdyż w jednym tomie dali do ręki narzędzie do poznania tak dużej ilości pism pochodzących z czasów przedchrześcijańskich".

ks. Stanisław Mędala [z rec. w "Studia Theologica Varsaviensia" 2001]