Biblioteka Zwojów

Biblioteka Zwojów - tom 7

Piotr MUCHOWSKI

"KOMENTARZE DO RĘKOPISÓW ZNAD MORZA MARTWEGO"

Wydanie: Kraków 2000, ss. 503(+1); ISBN: 83-86110-42-2

Pierwszy w świecie wstęp do studium wszystkich rękopisów pozabiblijnych znad Morza Martwego.
Poszczególne rozdziały poświęcone są tekstom prawnym (reguły), tekstom egzegetycznym, tekstom związanym z kalendarzem, apokryfom i innym, jak na przykład dokumentom historycznym Pustyni Judzkiej (archiwum Babaty i listy Bar Kochby)

Książka Piotra Muchowskiego stanowi unikalny i oryginalny wstęp do niemal wszystkich pozabiblijnych manuskryptów hebrajskich i aramejskich znad Morza Martwego. Jest kluczem do zrozumienia sławnych zwojów z Pustyni Judzkiej.

Prezentuje następujące grupy rękopisów:

Całość poprzedza obszerny wstęp o esseńskiej wspólnocie z Qumran.