Biblioteka Zwojów

Biblioteka Zwojów - tom 8

(Ks.) Antoni TRONINA

"BIBLIA W QUMRAN"

Wydanie: Kraków 2001, ss. 148; ISBN: 83-86110-46-5

Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego

Z opinii o książce:
"Bardzo udana i potrzebna książka nowatorsko i przejrzyście wprowadza czytelnika w trudną problematykę biblijnych tekstów znad Morza Martwego. Przyda się nie tylko początkującym biblistom. lecz i specjalistom od dawna zaawansowanym w studia biblijne. Zwraca się w niej uwagę na nowe perspektywy badawcze, związane z tekstem i kanonem Pisma Świętego, wielopostaciowością życia żydowskiego na przełomie ery przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej, a także na starożytne zasady i sposoby interpretacji biblijnej, niezbędnej do lepszego zrozumienia Nowego Testamentu i naświetlenia tła religijno-kulturowego, w jakim on powstał."

ks. Waldemar Chrostowski.
[Pełne omówienie książki w "Collectanea Theologica" 71 (2001) nr 4, s. 199-202]